Waterschappen & provincies

Waterschappen

Ook de waterschappen worden geconfronteerd met wijzigingen in de wet- en regelgeving vanuit DenHaag, en vooral vanuit Brussel. De waterschappen staan bovendien volop in de publiciteit wegensnut- en noodzaakdiscussies. En last but not least hebben de waterschappen en het Rijk een convenantafgesloten waarbij de waterschappen beloven te zorgen voor een betere dienstverlening en eenvoudigereregels voor burgers en bedrijven.

Kortom een druk programma dat uiterlijk eind 2015 gerealiseerd moet zijn. Tijdelijke professioneleondersteuning op het gebied van juridische, financiële en procesmatige dienstverlening en advisering isdé uitkomst.

De professionals van Joost Uitzendbureau helpen u graag bij:

  • de administratieve taken rond bijvoorbeeld de belastingentaken
  • de advisering ten aanzien van de werkprocessen om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren
  • een doeltreffende juridische afhandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures
  • het adequaat uitvoeren van uw handhavingsbeleid
  • de afhandeling van uw planologische zaken
  • het verkorten van de doorlooptijd van vergunningen

Provincies

De provincies houden zich voornamelijk bezig met maatschappelijke vraagstukken op het gebied vancultuur, onderhoud water & wegen, milieu, ruimtelijke ordening, groen en veiligheid. Binnen dezethema’s wordt veel beleid ontwikkeld en de gekozen visie gehanteerd. Door een goede samenwerkingmet onder andere waterschappen en gemeenten wordt de uitvoering steeds efficiënter.

Joost uitzendbureau ondersteunt bij diverse provincies door middel van de inzet van personeel. Onzeprofessionals hebben stuk voor stuk een vakgerichte opleiding en/of de juiste werkervaring.

Door de kennis over de provincies en de juiste medewerkers aan elkaar te koppelen, worden de(tijdelijke) vacatures ingevuld waarbij zowel de medewerker als opdrachtgever optimaal profiteren.